Prawo do zasiłku chorobowego i opiekuńczego – wszystko o zasadach ubiegania się!

Customer care with human tree abstract conceptWprowadzone z początkiem 2016 roku tzw. e-zwolnienia, co do zasady, niemal natychmiast drogą elektroniczną mają trafiać do ZUS oraz płatników składek posiadających profil informacyjny. Jednakże nie zawsze będzie to informacja wystarczająca aby dokonać wypłaty świadczenia.

Te osoby, które są niezdolne do pracy z powodu choroby własnej lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogą skorzystać z zasiłku chorobowego lub opiekuńczego. W momencie gdy ubezpieczony przedłożył płatnikowi składek lub ZUS zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, traktowane ono było jako wystąpienie z wnioskiem o takie właśnie świadczenie.

W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2016 r. e-zwolnieniami, uległy zmianie zasady ubiegania się o wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy oraz zasiłek opiekuńczy. Zostały one określone w:

  • art. 61b i 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową,

oraz

  • § 2-4, 27 i 31 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Świadczenia na wniosek

Wymienione powyżej przepisy sugerują, że postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku rozpoczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Za taki wniosek uznaje się:

  • złożony w ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego wniosek o świadczenie; wniosek musi zawierać dane ubezpieczonego i płatnika składek oraz informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość,
  • e-zwolnienie otrzymane na profilu informacyjnym składek,
  • wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mówi art. 55a ust. 6 ustawy zasiłkowej,
  • zaświadczenie lekarskie, o którym mówi art. 55a ust. 7 ustawy zasiłkowej.

Załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia określają jakie dane powinien zawierać wniosek o zasiłek chorobowy/opiekuńczy.

Dodatkowe dokumenty

Nie zawsze sam wniosek o świadczenie wystarczy. Zazwyczaj przy ubieganiu się po raz pierwszy o zasiłek, należy dołączyć dokumenty takie jak:

  • zaświadczenie płatnika składek, zawierające informacje określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2 lub 3 do rozporządzenia,
  • oświadczenie osoby występującej o zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, zawierające dane określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające związek niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Powyższe dokumenty powinny być złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Więcej na temat zasiłków mogą Państwo przeczytać >>TUTAJ<< ,a o e-zwolnieniach piszemy >>TUTAJ<< ,zapraszamy do lektury!

Dominika Chybowska
Menedżer

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud