ZASIŁKI W PIGUŁCE – część II

 

Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią, zapraszamy na kolejną część „Zasiłków w pigułce”.

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po zakończeniu okresu zasiłkowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego jest orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeśli niezdolność przypada w czasie ciąży – 100%.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

– zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w szczególnych przypadkach (np. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, poród lub choroba małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, uniemożliwiające tej osobie opiekę nad dzieckiem, pobyt małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem w szpitalu),

– chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,

– innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, rodzice dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat  jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym
z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

– 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi do ukończenia 14 roku życia,

– 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, w przypadku, gdy poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Dokumentacja:

Podstawowe dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego to:

– zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA lub e-zwolnienie,

– wniosek o zasiłek złożony przez ubezpieczonego na formularzu ZUS Z-15.

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo do zasiłku np. zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu w szpitalu rodzica stale opiekującego się dzieckiem, oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka.

>>TUTAJ<<  znajdą Państwo komplet informacji o zasiłku chorobowym.

Autor:

Żaneta Paczkowska
Specjalista ds. kadr i płac

Helena Warszakowska
Menedżer

Źródła:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 tj.) ,

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r poz. 1502 tj.)

www.zus.pl

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud