Ostatnie tygodnie na wnioski o świadczenie postojowe!

W związku ze zniesieniem w Polsce stanu epidemii od 16 maja br., osobom uprawnionym do ubiegania się o świadczenie postojowe zostały ostatnie tygodnie na wnioskowanie o pieniądze. Kto ma na to czas do 23 lipca, a kto do 16 sierpnia br.?

 

Przedsiębiorcy prowadzący 30 listopada 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą w branżach określonych w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371, z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe i ponowne świadczenie postojowe – o ile wcześniej tego nie zrobili – najpóźniej do 23 lipca 2022 roku, w związku ze zniesieniem stanu epidemii w Polsce od 16 maja br. Dotyczy to firm z następujących branż: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki i pokoje zagadek. Tutaj przeczytasz >>jak złożyć wniosek RSP-DD7<<.

 

 PRZYPOMINAMY! Świadczenie postojowe jest przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób realizujących umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywnie skutki pandemii COVID-19 w Polsce. Pomoc ta przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie obowiązywało w 2020 r., tj. 2080 zł, a w przypadku przedsiębiorców na karcie podatkowej zwolnionych z VAT, kwota świadczenia postojowego wynosi 1300 zł. Aby otrzymać pomoc finansową należy spełnić kilka warunków – szczegóły można znaleźć na witrynie ZUS.

 

Pozostali uprawnieni ubiegający się o świadczenie postojowe w oparciu o przepisy specustawy (tj. art. 15zq, art. 15zs1-15zs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), mają czas do 16 sierpnia 2022 r. W tym celu powinni skorzystać z wybranego druku, zależnie od indywidualnych okoliczności:

  • RSP-D: Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (>>Jak złożyć wniosek RSP-D?<<)
  • RSP-DK: Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (>>Jak złożyć wniosek RSP-DK?<<)
  • RSP-DD: Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (>>Jak złożyć wniosek RSP-DD?<<)
  • RSP-DD6: Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (>>Jak złożyć wniosek RSP-DD6?<<)
  • RSP-DB: Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w określonych branżach (>>Jak złożyć wniosek RSP-DB?<<)
  • RSP-C: Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) (>>Jak złożyć wniosek RSP-C?<<)
  • RSP-CK: Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (>>Jak złożyć wniosek RSP-CK?<<)
  • RSP-CD6: Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną) (>>Jak złożyć wniosek RSP-CD6?<<)
  • RSP-CZ: Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów zlecenia (wypełnia osoba wykonująca umowę) (>>Jak złożyć wniosek RSP-CZ?<<)
  • RSP-SK: Wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne (>>Jak złożyć wniosek RSP-SK?<<)

 

Jak informuje ZUS, wnioski o świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (także przez witrynę gov.pl). Ponadto, jak przypomina rzecznik ZUS, bez zmian pozostaje kwestia rozkładania na raty albo odraczania terminu płatności bez naliczania opłaty prolongacyjnej oraz możliwość wnioskowania o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z tych ulg i wnioskować do ZUS.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

oprac. HZK za zus.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także