Zostały tylko 3 dni na rezygnację z wypłacania świadczenia urlopowego w 2018

Pracodawca niebędący jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2191). Pracodawca ma wybór co do formy realizowania pomocy socjalnej i może pod pewnymi warunkami formalnymi również z niej zrezygnować.

Pracodawca, który nie ma utworzonego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i który do końca stycznia 2018 roku nie dopełni procedury rezygnacji z wypłaty świadczeń urlopowych będzie zobowiązany świadczenia urlopowe pracownikom wypłacać.

Na czym „formalna procedura” polega?

Pracodawcy, o których mowa w ust. 3 ustawy, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy”, czyli mówiąc wprost przekazując informację w intranecie czy umieszczając obwieszczenie na tablicy ogłoszeń do końca stycznia. Co ważne – zeszłoroczne obwieszczenie nie wystarczy. Informacja o nietworzeniu ZFSS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego musi być powtarzana co roku.

Przypomnijmy również że świadczenie urlopowe:

  • przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych;
  • powinno być wypłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika;
  • nie może być wyższe niż wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( w 2018 roku wynosi 1185,66 zł);
  • wypłaca się proporcjonalnie do wymiaru etatu;
  • do wysokości nieprzekraczającej kwoty odpisu podstawowego nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS, ale jest przychodem podlegającym opodatkowaniu pdof.

mm

Payroll Partner, związana z Grant Thornton od 2000 roku. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w outsourcingu płac, kadr oraz rachunkowości dla podmiotów działających na rynku polskim i zagranicznym. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw) oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka licznych specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. W trakcie swojej kariery zrealizowała blisko 200 kontraktów płacowo-kadrowych. Optymalizuje i upraszcza procesy płacowo – kadrowe przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług. W Grant Thornton odpowiada za standard oferowanych usług i rozwiązań dla Klientów.

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud