Płaca minimalna w 2016 roku – wpływ minimalnego wynagrodzenia na poszczególne świadczenia

W ktr stron?

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł.

 

 

 

Minimalne wynagrodzenie jest kwotą brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Wielkość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pełnym etacie jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu, biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływa na pensje pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy zawodowej. Wynagrodzenie dla takiego pracownika, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników uzależniona jest od kwoty minimalnej. Wzrost wynagrodzenia minimalnego przekłada się na wzrost zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek względem organu rentowego.

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia powoduje jednocześnie podwyżkę wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie wychowawczym, których wynagrodzenie ustalone jest na poziomie minimalnej płacy.

Z kolei dla pracownika nie pełnoetatowego, korzystającego z urlopu wychowawczego, minimalna podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Kwota minimalnego wynagrodzenia ma również swoje odzwierciedlenie w składce na Fundusz Pracy. Obowiązek jej opłaty za ubezpieczonych uzależniony jest od wysokości osiąganego przez nich wynagrodzenia, od którego naliczane są składki emerytalno-rentowe.

Ponadto wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływa na:

1)      dodatek za pracę w porze nocnej,

2)      wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,

3)      odprawę z tytułu zwolnień grupowych,

4)      odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub  dyskryminację,

5)      minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,

6)      kwotę wolną od potrąceń.

 

Ekspert
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud