Od 2022 roku obowiązuje krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Przypominamy – w bieżącym roku uległ skróceniu okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego!

 

Z pierwszym stycznia 2022 roku zmienił się okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek ten można pobierać obecnie jedynie przez 91 dni, z wyjątkiem:

  • niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą,
  • występującej w trakcie ciąży,
  • powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W powyższych trzech przypadkach zasiłek chorobowy można otrzymywać nie dłużej niż 182 albo 270 dni – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

 

Więcej na temat skróconego okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego pisaliśmy także >> TUTAJ << oraz znajdziesz >> na stronach ZUS <<.

 

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń z ZUS-em czy prowadzenia spraw kadrowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

autor: The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj