Uprawnienia rodzicielskie – podręcznik pracownika

Narodziny dziecka, powrót do pracy po przerwie – jak oswoić wielkie zmiany? Co warto wiedzieć na temat uprawnień pracownika-rodzica?   Przyjście na świat dziecka wiąże się dla rodziców z wieloma emocjami, zaś na gruncie prawa pracy – z nabyciem przez pracownika-rodzica określonych uprawnień. Począwszy od 2004 roku zmiany krajowych przepisów prawa pracy idą w kierunku […]

Czytaj więcej

Urlop okolicznościowy – wszystko co warto o nim wiedzieć

W jakich sytuacjach można skorzystać z urlopu okolicznościowego? Komu on przysługuje i w jakim wymiarze? Czy zawsze trzeba o nim poinformować pracodawcę z wyprzedzeniem?   Zasady udzielania urlopu okolicznościowego zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. […]

Czytaj więcej