Zmiany w ustalaniu stażu pracy od 2026 roku?

Pracodawcy muszą się przygotować na kolejne negatywne zmiany w prawie, skutkujące potencjalnie wyższymi kosztami pracy – wszystko za sprawą planowanych modyfikacji zasad ustalania stażu pracy. Projekt nowych regulacji trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych.   Planowana nowelizacja Kodeksu pracy (opublikowany wczoraj w RCL projekt) ma wprowadzić rewolucyjne zmiany dotyczące ustalania stażu pracy – mają być do […]

Czytaj więcej

Będzie podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2024 roku

Jakie stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązują od 1 czerwca 2024 roku? Jaki wpływ na wysokość zasiłku dla bezrobotnych ma staż pracy? Jak długo przysługuje taki zasiłek?   Od 1 czerwca 2024 r. ulega zmianie wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Aby starać się o ten zasiłek trzeba posiadać co najmniej roczny staż pracy. Dodatkowo, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających […]

Czytaj więcej

Nadchodzi rewolucja w Kodeksie pracy – będą zmiany zasad wyliczania stażu pracy!

Projekt zmian odnośnie obliczania stażu pracy trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Co ma się zmienić i dokładnie dla kogo?   Choć Kodeks pracy nie definiuje wprost czym jest staż pracy oraz jakie okresy są do niego zaliczane, w praktyce jest on rozumiany jako lata wszystkich okresów zatrudnienia łącznie. Najczęściej pod uwagę […]

Czytaj więcej

Odprawa emerytalna – co warto o niej wiedzieć?

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać odprawę emerytalną? Ile powinna wynieść odprawa emerytalna? W jakim terminie pracodawca powinien ją wypłacić i jakich formalności powinien dopełnić pracownik, żeby ją uzyskać?   Odprawa emerytalna jest zagwarantowana przez Kodeks pracy i może być przyznana pracownikowi tylko jeden raz. Art. 921 § 1. k.p. mówi, że „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające […]

Czytaj więcej

Zwolnienia grupowe – jakie obowiązki ma pracodawca?

Zwolnienia grupowe to sformalizowany proces, który wymaga od pracodawcy dopełnienia szeregu obowiązków, precyzyjnie określonych w prawie pracy. Co dokładnie do nich należy i na co mogą liczyć zwalniani pracownicy?   Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia w przypadku jednoczesnego spełnienia poniższych warunków: firma […]

Czytaj więcej

Jakie prawa ma pracownik zatrudniony w święto – np. majówkę, albo w niedzielę?

Za pracę w święto – np. majówkę, albo w niedzielę, pracownikowi przysługuje zasadniczo dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia. Z kolei pracodawcy naruszającemu przepisy o czasie pracy grozi kara grzywny do 100 000 zł, a w skrajnych przypadkach nawet kara ograniczenia wolności. Co warto na ten temat wiedzieć?   Praca w niedziele i święta jest […]

Czytaj więcej

Zmiany w ochronie pracowników – czynniki reprotoksyczne w Kodeksie pracy!

Wczoraj rząd przyjął projekt przepisów, dzięki którym do substancji szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy zostaną dodane substancje reprotoksyczne, mające niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet oraz na rozwój potomstwa. Co to oznacza w praktyce dla pracodawców?   Pracodawcy wkrótce staną przed koniecznością dostosowania się do nowych regulacji prawnych […]

Czytaj więcej

Jednolity tekst rozporządzenia o zmianach w dokumentacji pracowniczej opublikowano w Dzienniku Ustaw

Ujednolicony dokument uwzględnia większość zmian wprowadzonych przez rozporządzenia z 6 marca oraz 9 maja 2023 roku. Co dokładnie zawiera, a których regulacji nie obejmuje?     Rozporządzenia z 6 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 471) oraz z 9 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 879) wprowadziły zmiany w sposobie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej. […]

Czytaj więcej

ZUS podał wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe 2024/2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał płatnikom zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2024/2025, przesyłając je na ich konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w piątkowym komunikacie, że „ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom, którzy przekazali na formularzu ZUS IWA informację o […]

Czytaj więcej

Czy będąc na L4 można iść na wybory?

Sytuacja możliwości uczestniczenia w wyborach pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim opisanym kodem „chory może chodzić” raczej nie budzi wątpliwości. Co jednak w sytuacji, kiedy pracownik ma wpisany na zwolnieniu lekarskim kod „chory musi leżeć”? Czy w takiej sytuacji może uczestniczyć w wyborach?   Warto pamiętać, że jeżeli pracownik wykorzysta zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z […]

Czytaj więcej