Dyskryminacja w miejscu pracy

Dyskryminacja jest zachowaniem przejawiającym się mniej korzystnym traktowaniem jednej osoby w stosunku do drugiej osoby, która znajduje się w tej samej sytuacji. Dyskryminacja może mieć podłoże w różnorakich uprzedzeniach. Co dokładnie warto na ten temat wiedzieć?   Zgodnie z definicją zawartą Kodeksie pracy (art. 183a § 1) pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania […]

Czytaj więcej

Od kiedy wzrost dofinansowania do „wczasów pod gruszą”?

Przepisy odmrażające wysokość podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS w 2023 roku za okres od 1 lipca br. są na końcowym etapie prac legislacyjnych. Od kiedy pracownicy mogą się spodziewać wzrostu dofinansowania za wyczekane „wczasy pod gruszą”?   Dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” jest wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wysokość dopłat jest uzależniona […]

Czytaj więcej

Komplementariusz w SKA – jakie składki ZUS 2023?

Od 1 stycznia 2023 r. ustawodawca rozszerzył krąg podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu o komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Jakie składki ZUS będą musieli zapłacić w bieżącym roku wspólnicy SKA?   Od 1 stycznia 2023 r. wskutek nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 8 ust. 6 pkt 4b ustawy z 13.10.1998 r. o […]

Czytaj więcej

Co z pracą zdalną po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

Czy od 1 stycznia 2023 roku nie będzie można wykonywać pracy zdalnej na obecnych zasadach? Kiedy zostanie uregulowana w Kodeksie pracy? Czy pracodawcy będą musieli pokryć koszty pracy zdalnej ponoszone przez pracowników?   Praca zdalna wprowadzona powszechnie w obliczu pandemii Sars-Cov-2 na dobre rozgościła się na polskim rynku pracy, ale niezbędne jest jej pilne uregulowanie, […]

Czytaj więcej

Wnioskowanie o świadczenie postojowe możliwe tylko do 16 sierpnia!

Przedsiębiorcy i zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mają czas tylko do 16 sierpnia na składanie wniosków o świadczenie postojowe przyznawane z mocy ustawy.   16 sierpnia 2022 roku upływa termin składania wniosków o świadczenia postojowe – wynika on z odwołania stanu epidemii w Polsce, które nastąpiło 3 miesiące wcześniej. O świadczenie postojowe przyznawane na mocy ustawy […]

Czytaj więcej

Umowa o pracę na okres próbny – ważne zmiany nie od 1 sierpnia!

Czas trwania okresu próbnego będzie uzależniony od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę!   AKTUALIZACJA: 19 lipca 2022   W związku z koniecznością wdrożenia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, polski ustawodawca powinien do […]

Czytaj więcej