Flash news - podsumowanie lipca 2023 na blogach kadrowym i księgowym Grant Thornton

Zapraszam na podsumowanie lipca 2023 roku na blogu kadrowym oraz księgowym ekspertów Grant Thornton – miesiąca, w którym po raz drugi w tym roku doszło do wzrostu minimalnego wynagrodzenia!

 

Za nami lipiec – miesiąc, w którym doszło do istotnych zmian m.in. w zakresie minimalnego wynagrodzenia, składek ZUS, Małego ZUS Plus (przedsiębiorcy otrzymali dodatkowych 12 miesięcy na skorzystanie z tej ulgi) czy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmieniono też limit przychodów dla działalności nierejestrowej, a zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynęło na szereg obowiązków podatkowych firm czy pracodawców wobec ich pracowników. Szczegóły tych zmian znajdziesz w wybranych do niniejszego zestawienia artykułach – zapraszam do lektury.

 

A oto co interesującego wydarzyło się, mającego wpływ na pracowników i pracodawców, o czym ciekawym informowali nasi eksperci…

Od 1 lipca, minimalne wynagrodzenie zmieniło się w bieżącym roku po raz drugi. To istotna informacja dla wszystkich pracowników i pracodawców w Polsce. Chcesz wiedzieć, jakie są nowe stawki dla różnych wymiarów etatu oraz jakie kwoty obowiązują teraz dla pracowników samorządowych? Ewa Gulczyńska przedstawia najnowsze dane dotyczące minimalnego wynagrodzenia i płacy w roku 2023.

 

Również od 1 lipca 2023 roku zmianie uległ próg kwotowy umożliwiający uniknięcie karnych odsetek za nieopłacone w terminie składki ZUS – wynosi on obecnie 36 zł. Oznacza to, że odsetki nie będą naliczane, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 3.600 zł. Wcześniej, w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku, próg ten wynosił 34,90 zł, gdy minimalne wynagrodzenie wynosiło 3.490 zł. To ważna zmiana, która może być korzystna dla osób opłacających składki do ZUS. Więcej w artykule Agnieszki Michalak.

 

26 lipca Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą dodatkowych 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla polskich przedsiębiorców. Dzięki temu programowi, firmy będą mogły zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Ulga dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne i będzie dostępna przez łącznie 48 miesięcy od 1 sierpnia 2023 roku. Szczegóły w artykule Ewy Gulczyńskiej.

 

Agnieszka Michalak w swoim artykule informuje, że zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy muszą do 30 września 2023 roku przekazać zwiększoną kwotę odpisu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Odpis będzie ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2021 roku. Warto pamiętać, że ZFŚS muszą utworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników lub co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, o ile z wnioskiem o utworzenie Funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

 

Warto wiedzieć, o czym informuje Marta Romanowska, że od 1 lipca 2023 roku uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) mogą obniżyć wpłatę, jeśli ich miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 4320 zł. Aby skorzystać z tej możliwości, pracownik powinien złożyć deklarację obniżenia wpłaty podstawowej do pracodawcy. Obniżona wpłata obowiązuje od miesiąca następującego po złożeniu deklaracji. Należy również pamiętać, że zatrudnienie w wielu podmiotach wymaga samodzielnej kontroli limitu kwoty wynagrodzenia. Polski Fundusz Rozwoju będzie weryfikował prawidłowość korzystania z tego uprawnienia na podstawie informacji od ZUS.

 

Zwiększono limit przychodów dla działalności nierejestrowej od 1 lipca 2023 roku. Jolanta Konefeld-Pachela informuje, że teraz osoby fizyczne mogą prowadzić taką działalność z przychodami do 2 700 zł (75% minimalnego wynagrodzenia). To daje przedsiębiorcom większą swobodę w rozwijaniu małego biznesu bez formalnej rejestracji. Nierejestrowani przedsiębiorcy mają m.in. niższe obciążenia podatkowe i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym. Więcej możliwości dla przedsiębiorczych osób fizycznych!

 

Damian Kaczyński w swoim artykule opisuje jaki wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców ma zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 lipca 2023 r. Skutki dotyczą schematów podatkowych, podatku u źródła i cen transferowych. Zmiany te mogą wpłynąć na funkcjonowanie firm. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jakie konkretne obowiązki wracają do kształtu sprzed pandemii i jakie działania podejmować.

 

A o czym jeszcze ciekawym pisali eksperci Grant Thornton na naszych stronach?

Agnieszka Michalak przypomina, że od 24 sierpnia 2023 roku wprowadzono zmiany dotyczące odpadów z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W związku z tym, niektórzy przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Obowiązek rejestracji mają m.in. podmioty wprowadzające takie produkty do obrotu oraz firmy oferujące kubki i pojemniki jednorazowego użytku. Wniosek o rejestrację należy złożyć do marszałka województwa odpowiedniego dla siedziby podmiotu za pośrednictwem strony https://bdo.mos.gov.pl/. Istnieje okres przejściowy, podczas którego podmioty, które złożą wniosek w wyznaczonym terminie, mogą kontynuować działalność bez posiadania wpisu w BDO do momentu jego uzyskania.

 

Przedsiębiorcy z sektora MŚP w województwie mazowieckim oraz małopolskim będą mieli okazję ubiegania się o dotacje na B+R. Wsparcie będzie dostępne na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK. Planowany termin naboru wniosków to od 31 lipca do 3 września 2023 r. W ramach konkursu przewidziano kwotę 47 496 750 zł na dofinansowanie przedsiębiorców. Aleksandra Bąkowska opisuje jakie warunki trzeba spełnić i na jakie wsparcie można liczyć.

 

Według badania Element i Grant Thornton po jednorazowym odbiciu na plus w maju, liczba ofert pracy wraca do ujemnych dynamik rocznych. W czerwcu 2023 roku pracodawcy opublikowali 280,2 tys. ogłoszeń – to o 3 proc. mniej niż przed rokiem. Mimo drobnego spadku liczby ofert pracy w czerwcu, pracodawcy nadal dość chętnie rekrutują nowych pracowników. Widać to zwłaszcza w wysokiej liczbie proponowanych przez nich benefitów, która od dłuższego czasu pozostaje stabilna.

 

Zaplanuj z nami Sierpień!

Ze względu na to, że praca w dziedzinie księgowości i kadr wymaga doskonałej organizacji oraz elastyczności wobec ciągle zmieniających się przepisów, regularnie udostępniamy kalendarze, które pomagają w codziennym zarządzaniu pracą. Dzięki nim będziesz na bieżąco z najnowszymi przepisami oraz istotnymi terminami.

 

Na naszej głównej witrynie w lipcu ukazał się bardzo ciekawy raport!

Produkcja prawa idzie na rekord wszechczasóww pierwszej połowie 2023 roku w Polsce przyjęto aż 19,6 tysiąca stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu, co stanowi wzrost o 35% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Do końca czerwca 2023 r. ustanowiono 805 aktów prawnych, składających się z 19 576 stron maszynopisu. Jeśli tempo wzrostu produkcji prawa utrzyma się w drugiej połowie roku, Polska może przebić rekord z 2016 roku, osiągając aż 42,9 tysiąca stron maszynopisu przepisów. To znaczący wzrost w stosunku do wcześniejszych lat i wyraźne odstępstwo od względnej stabilizacji systemu prawnego z ostatnich lat.

 

Oto kilka wybranych publikacji, jakie pojawiły się w minionym miesiącu na blogu Poradnik HR, które polecam:

Z kolei z bloga Księgowość jest sexy wybrałam dla Ciebie zwłaszcza te artykuły:

 

Natomiast na domowej witrynie Grant Thornton Twojej uwadze polecam następujące teksty i opracowania:

 

Drodzy Czytelnicy! Chcecie być na bieżąco? Zapraszam do regularnego odwiedzania naszych stron:

🌐http://poradnikhr.blog/​​

🌐http://ksiegowoscjestsexy.blog/​​

🌐http://doradcypodatkowi.blog/​​

🌐https://grantthornton.pl/​​

#Księgowość​​ #Kadry​​ #Rachunkowość​​ #Outsourcing​​

 

mm

Menedżer ds. marketingu w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Kasia ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu ludźmi oraz w zarządzaniu projektami. Jest odpowiedzialnym liderem stawiającym w centrum swój zespół, który zawsze wspiera oraz menedżerem silnie zorientowanym na wyniki. W pracy stawia na trwałe relacje biznesowe, a także kreatywność i ciągły rozwój, które zapewniają elastyczność niezbędną do znajdowania odpowiedzi na nieustannie zmieniające się warunki rynkowe.

Zobacz także

Skomentuj