Jednolity tekst rozporządzenia o zmianach w dokumentacji pracowniczej opublikowano w Dzienniku Ustaw

Ujednolicony dokument uwzględnia większość zmian wprowadzonych przez rozporządzenia z 6 marca oraz 9 maja 2023 roku. Co dokładnie zawiera, a których regulacji nie obejmuje?     Rozporządzenia z 6 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 471) oraz z 9 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 879) wprowadziły zmiany w sposobie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej. […]

Czytaj więcej

Czy ogólnokrajowe blokady drogowe usprawiedliwiają spóźnienie do pracy?

Rolnicze blokady drogowe stają się coraz większym wyzwaniem dla pracowników dojeżdżających do pracy. Jakie mogą być konsekwencje dla spóźniającego się pracownika? Czy ogólnokrajowe zatory drogowe mogą być usprawiedliwieniem dla spóźnienia w pracy?   Masowe protesty rolników, skutkujące blokadami dróg, znacznie utrudniają dojazdy do pracy wielu zatrudnionym, zwłaszcza dojeżdżającym do głównych metropolii. Takie utrudnienia w komunikacji […]

Czytaj więcej

Nowe wymogi wobec osób pracujących z małoletnimi!

15 lutego weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przestępczości na tle seksualnym oraz ochrony małoletnich, które rozszerzyły obowiązki dotyczące weryfikacji osób zatrudnianych do pracy z małoletnimi. Co dokładnie się zmieniło?   Od 15 lutego 2024 r. obowiązują nowe przepisy obejmujące poprawkę do Ustawy z 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle […]

Czytaj więcej

Spóźnienie do pracy przez… zimę?

Zimowa aura nie ułatwia pracownikom dojazdów do pracy. Jakie konsekwencje mogą spotkać spóźniającego się pracownika? Czy utrudnienia komunikacyjne stanowią usprawiedliwienie niepodjęcia pracy o ustalonej godzinie?   Marznący deszcz czy opady śniegu mogą utrudnić pracownikom dotarcie do pracy. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi może dojść do różnych nieprzewidzianych sytuacji, które spowodują, że zatrudniony dotrze na […]

Czytaj więcej

Świadectwo pracy przy nowej umowie o pracę?

Z praktyki kadrowca: czy pracodawca musi wydać świadectwo pracy pracownikowi, z którym zawiera nową umowę o pracę?   Nie, pracodawca nie musi wydać świadectwa pracy pracownikowi, z którym zawiera nową umowę o pracę, jeżeli rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy oraz w ciągu 7 dni zawrze z nim nową umowę.   UWAGA! Wyjątkiem od tej reguły jest […]

Czytaj więcej

Alert! Zbliża się koniec telepracy!

7 października br. upływa półroczny okres przejściowy na zakończenie pracy w formie telepracy. Telepracę zastąpiła praca zdalna.   7 października 2023 r. kończy się 6 miesięczny okres przejściowy związany ze zniesieniem telepracy – obowiązujący od 7 kwietnia br., kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy (tj. ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie […]

Czytaj więcej

Kiedy należy zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia i w jakim zakresie?

Co to znaczy „niezwłocznie” i czy trzeba zaktualizować całą informację o warunkach zatrudnienia czy tylko poszczególne punkty?   W związku z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., pracodawcy są zobowiązani do przekazywania znacząco rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia. Powyższą informację należy przekazać nie później niż w terminie 7 dni od […]

Czytaj więcej

Alert! Zmiany w świadectwach pracy od 23 maja!

Jakie zmiany w świadectwach pracy zaczynają obowiązywać od 23 maja 2023 roku, wskutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja br.?   15 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Nowe przepisy […]

Czytaj więcej

Czy część E akt osobowych musi być na stałe dodana do akt osobowych pracownika?

Czy pracownicze akta osobowe powinny się składać z części „E” tylko wtedy, gdy dany pracownik był badany na obecność niedozwolonych środków w organizmie? A może wszystkim pracownikom trzeba założyć część „E” akt osobowych po zmianie przepisów w zakresie kontroli trzeźwości w miejscu pracy?   21 lutego 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy […]

Czytaj więcej

Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 17 maja!

Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 26 kwietnia br. wymusiła zmiany regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej, które wejdą w życie już 17 maja br. Na co pracodawcy powinni się przygotować?   26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wdrożyła do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tj.: (1) […]

Czytaj więcej