Urlop ojcowski 2023 – pigułka informacyjna

Ile trwa urlop ojcowski i czy jest odpłatny? Ile czasu mają ojcowie na skorzystanie z niego? Jakie są zasady wnioskowania o urlop ojcowski? Poniżej kluczowe informacje dla pracowników-ojców!   Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do dwóch tygodni, czyli maksymalnie 14 dni kalendarzowych. Jest on odpłatny – w wysokości 100% podstawy zasiłkowej. Można go podzielić na 2 […]

Czytaj więcej

Na jaką ochronę w pracy mogą liczyć pracownicy-rodzice po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy?

Ochrona stosunku pracy dla pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych – na co dokładnie mogą liczyć pracownicy-rodzice dzięki ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy?   Pracownik, który skorzysta z dowolnych uprawnień pracowniczych, przysługujących mu z Kodeksu pracy – w tym rodzicielskich – jest objęty […]

Czytaj więcej

Elastyczna organizacja pracy i inne przywileje rodziców dzieci do 8 roku życia – pigułka informacyjna

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Co to dokładnie znaczy? Jakie jeszcze przywileje mają pracujący rodzice dzieci do 8 roku życia?   Dzięki ostatniej dużej nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 roku, rodzice dzieci w wieku do 8 roku życia […]

Czytaj więcej

Urlop opiekuńczy – nowy rodzaj urlopu w Kodeksie pracy dostępny od kwietnia 2023 roku

Czym jest i na jakich zasadach – komu i na kogo – jest udzielany urlop opiekuńczy? Czy urlop opiekuńczy jest płatny czy bezpłatny? Ile trwa? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.   Kwietniowa nowelizacja Kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 641) związana z wdrożeniem unijnych regulacji dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym […]

Czytaj więcej

Kontrola pracy zdalnej – kluczowe informacje

Pracodawca ma prawo skontrolować pracownika wykonującego zdalnie swoją pracę – niezależnie czy sam mu ją polecił, czy jest ona realizowana okazjonalnie lub dobrowolnie na wniosek pracownika.   Od 7 kwietnia br. obowiązują przepisy Kodeksu pracy znoszące zatrudnianie pracowników w formie telepracy, a w to miejsce wprowadzające pracę zdalną trojakiego rodzaju (druk sejmowy nr 2335). Jest to: […]

Czytaj więcej

Kiedy należy zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia i w jakim zakresie?

Co to znaczy „niezwłocznie” i czy trzeba zaktualizować całą informację o warunkach zatrudnienia czy tylko poszczególne punkty?   W związku z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., pracodawcy są zobowiązani do przekazywania znacząco rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia. Powyższą informację należy przekazać nie później niż w terminie 7 dni od […]

Czytaj więcej

Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 17 maja!

Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 26 kwietnia br. wymusiła zmiany regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej, które wejdą w życie już 17 maja br. Na co pracodawcy powinni się przygotować?   26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wdrożyła do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tj.: (1) […]

Czytaj więcej

Jak przechowywać dokumenty związane z pracą zdalną?

Wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej wymagało dostosowania regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej. Co rozporządzenie resortu rodziny zmieniło w aktach osobowych?   7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy o pracy zdalnej oraz rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 471) w sprawie dokumentacji pracowniczej. Nowelizacja Kodeksu […]

Czytaj więcej

Praca zdalna okazjonalna w pytaniach i odpowiedziach GIP

Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną okazjonalną? Jaki jest wymiar takiej pracy zależnie od etatu oraz w skali roku? Gdzie można ją wykonywać oraz czy pracodawca musi zapewnić niezbędne narzędzia do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej? Na te, i inne pytania, odpowiada Główny Inspektorat Pracy.   7 kwietnia 2023 r. weszły w […]

Czytaj więcej

Kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną?

Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej, co do zasady, nie jest dla pracodawcy wiążący. Przepisy przewidują jednak wyjątki w tym zakresie. Jakie?   Zgodnie z art. 6719 § 6 KP pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez: pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 KP, tj. m.in.: […]

Czytaj więcej