„ABC zatrudniania cudzoziemców 2021″ – przewodnik Grant Thornton

Wiesz jak zatrudnić cudzoziemca zgodnie z aktualnymi przepisami?   Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych rośnie począwszy od 2015 roku (trend ten mocno zwyżkował po 2014 roku – odkąd na Ukrainie nastąpiło gwałtowne pogorszenie sytuacji politycznej).  Rok 2021 może być kolejnym rekordowym. Samych zezwoleń na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy – którzy stanowią […]

Czytaj więcej

Unia Europejska pracuje nad prawem pracowników do cyfrowej przerwy

Work-life balance znów na agendzie prac Unii Europejskiej. Czy pracownicy będą mieli prawo do rozłączenia się/przerwy cyfrowej?   Unia Europejska rozpoczęła prace nad prawem do rozłączenia się po godzinach pracy, aby oddzielić czas pracy od życia prywatnego. Zgodnie z § 1 art. 129 oraz §1 art. 131 Kodeksu Pracy: „czas pracy nie może przekraczać 8 […]

Czytaj więcej

Potrącenia z wynagrodzeń #2: Granice potrąceń

Jak prawo chroni wynagrodzenia przed potrąceniami? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie wolne od potrąceń?   W celu ochrony wynagrodzenia stosuje się granice, określające maksymalną kwotę potrącenia oraz minimalne wynagrodzenie wolne od potrąceń. Granica określająca maksymalna kwotę potrącenia zmienia się w zależności od rodzaju należności, które będą egzekwowane.   Podział granic potrąceń z wynagrodzeń Zgodnie z Kodeksem pracy, granice […]

Czytaj więcej

Kwarantanna i izolacja na świadectwie pracy

W jakich przypadkach należy wykazać okres kwarantanny lub izolacji w świadectwie pracy?   Osoby skierowane przez państwowego inspektora sanitarnego na kwarantannę lub izolację domową mają prawo do świadczeń z tytułu choroby na zasadach ogólnych. Izolacja ma miejsce wtedy, gdy pracownik ma objawy infekcji i podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Jeżeli wynik testu na COVID-19 […]

Czytaj więcej

Kontrole PIP bez wcześniejszego zawiadomienia?

Inspektorzy pracy już teraz mogą prowadzić kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, ale na przeszkodzie stoi ustawa Prawo przedsiębiorców. Wkrótce może się to jednak zmienić.   Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, PIP jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli […]

Czytaj więcej

Czy 4-dniowy tydzień pracy stanie się nową normą?

Kto i gdzie już wprowadził 4-dniowy tydzień pracy? Jakie były efekty takiego rozkładu czasu pracy? Czy jest szansa na 4-dniowy tydzień pracy w Polsce?   Coraz popularniejsze stają się eksperymenty z wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy. Kolejne firmy planują – lub nawet są już w trakcie testowania – tego rozwiązania. Pomysł ma być odpowiedzią na negatywne […]

Czytaj więcej

Potrącenia z wynagrodzeń #1: ABC

Jakie są rodzaje potrąceń z wynagrodzeń? Zasady chroniące wysokość wynagrodzeń? Jakiego typu należności podlegają potrąceniom?   Kodeks Pracy gwarantuje każdemu pracownikowi ochronę wynagrodzenia. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę. Każdy pracownik chciałby mieć gwarancję, że ustalenia co do wysokości zapłaty za wykonaną pracę zawarte w umowie […]

Czytaj więcej

Praca zdalna #5: Uprawnienia rodzicielskie

Projekt dotyczący pracy zdalnej przewiduje dodatkowe uprawnienia dla rodziców. Oprócz 12 dni okazjonalnej pracy zdalnej ustawodawca przewidział prawo do pracy zdalnej dla rodziców dzieci do lat 4.   Rodzice, którzy wychowują dzieci do ukończenia 4 roku życia będą mogli skorzystać z możliwości pracy w formie zdalnej. Pracodawca będzie miał obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika. Wyjątkiem będzie […]

Czytaj więcej

RAPORT „HR-owiec na rynku pracy”!

Rynek pracy dla HR-owców odżył! Analizy Grant Thornton i Element wskazują na eksplozję ofert pracy dla specjalistów z wielu dziedzin z zakresu tzw. miękkiego i twardego HR-u. Poznaj szczegóły pierwszej edycji raportu!   Choć wybuch pandemii w minionym roku boleśnie odbił się także na HR-owcach w zakresie podaży pracy, teraz o posadę w działach kadrowo-płacowych […]

Czytaj więcej

Przepisy o ochronie sygnalistów – znasz kluczowe zadania pracodawców?

Zbliża się termin wdrożenia do polskich przepisów unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Jakie zmiany wprowadzą przepisy o ochronie sygnalistów? Jakie będą nowe obowiązki pracodawców?   Uchwalona w 2019 r. unijna Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, reguluje zasady zgłaszania nieprawidłowości mających miejsce w zakładzie pracy przez tak zwanych sygnalistów. Nieprawidłowości mogą dotyczyć […]

Czytaj więcej