Alert! Od 1 stycznia 2024 roku korekta dokumentów rozliczeniowych tylko poprzez ZUS!

ZUS przypomina, że po 1 stycznia 2024 roku możliwość wprowadzania korekt do wybranych dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2021 roku będzie znacznie ograniczona. Jak dokładnie? Zgodnie z art. 11 ustawy z 24 czerwca 2021 roku oraz art. 48d ustawy z 13 października 1998 roku, przedsiębiorców i płatników składek obowiązują – […]

Czytaj więcej

Czas pracy i dni świąteczne w 2024 roku

Ile godzin pracy przypada w przyszłym roku każdego miesiąca? W jakie dni tygodnia występują święta będące dniami wolnymi od pracy? Przygotuj się do zaplanowania harmonogramu czasu pracy na nadchodzący rok!   W 2024 roku jest 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy. Poniżej prezentujemy szczegółowy rozkład czasu pracy na rok 2024, wraz […]

Czytaj więcej

Umowa na zastępstwo z pracownikiem zewnętrznym lub własnym – co warto wiedzieć?

Kodeks pracy przewiduje różne rodzaje umów o pracę. Jedną z nich jest umowa na zastępstwo. Czym różni się od umowy zawartej na czas określony? Czy umowę na zastępstwo można rozwiązać przed końcem terminu jej obowiązywania? Jak zatrudniać na zastępstwo pracownika zewnętrznego, a jak własnego?   Umowę na zastępstwo można zawrzeć w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika, […]

Czytaj więcej

Urlop ojcowski 2023 – pigułka informacyjna

Ile trwa urlop ojcowski i czy jest odpłatny? Ile czasu mają ojcowie na skorzystanie z niego? Jakie są zasady wnioskowania o urlop ojcowski? Poniżej kluczowe informacje dla pracowników-ojców!   Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do dwóch tygodni, czyli maksymalnie 14 dni kalendarzowych. Jest on odpłatny – w wysokości 100% podstawy zasiłkowej. Można go podzielić na 2 […]

Czytaj więcej

Na jaką ochronę w pracy mogą liczyć pracownicy-rodzice po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy?

Ochrona stosunku pracy dla pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych – na co dokładnie mogą liczyć pracownicy-rodzice dzięki ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy?   Pracownik, który skorzysta z dowolnych uprawnień pracowniczych, przysługujących mu z Kodeksu pracy – w tym rodzicielskich – jest objęty […]

Czytaj więcej

Elastyczna organizacja pracy i inne przywileje rodziców dzieci do 8 roku życia – pigułka informacyjna

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Co to dokładnie znaczy? Jakie jeszcze przywileje mają pracujący rodzice dzieci do 8 roku życia?   Dzięki ostatniej dużej nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 roku, rodzice dzieci w wieku do 8 roku życia […]

Czytaj więcej

Flash news – podsumowanie września 2023 na blogach kadrowym i księgowym Grant Thornton

Zapraszam na podsumowanie września 2023 roku na blogu kadrowym oraz księgowym ekspertów Grant Thornton – miesiąca, w którym ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej na rok 2024.   Za nami wrzesień – miesiąc, w którym doszło do istotnych zmian znacząco wpływających na sytuację pracowników i pracodawców – w katalogu […]

Czytaj więcej

Praca zdalna – pełna lista obowiązków pracodawcy

Praca zdalna cieszy się dużą popularnością wśród pracowników, głównie z uwagi na oszczędność czasu wynikającą z braku konieczności codziennego dojeżdżania do firmy – stąd wielu pracodawców ją umożliwia. Ale czy każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z pełnej listy obowiązków do spełnienia wynikających z oddelegowania pracownika do pracy zdalnej?   Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność, […]

Czytaj więcej

Od 28 września br. pracownicy zwolnieni z opłat sądowych, ale…

28 września br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która zwalnia pracowników z ponoszenia jakichkolwiek opłat sądowych w I instancji. Ale UWAGA – w przypadku przegranej trzeba zwrócić m.in. koszty zastępstwa procesowego!   13 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie […]

Czytaj więcej

Zaległy urlop wypoczynkowy a choroba pracownika

Zbliża się 30 września – kluczowy termin z uwagi na ewentualne przedawnienie zaległego urlopu wypoczynkowego pracownika. Co zrobić, gdy ten zachoruje podczas trwania urlopu i trafi na L-4? Czy pracodawca powinien wypłacić mu wówczas ekwiwalent za niewykorzystany urlop?   Jeśli pracownik zachoruje w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym lub zaległym urlopie wypoczynkowym i otrzyma zwolnienie lekarskie, […]

Czytaj więcej