Planowane zmiany w zwolnieniach lekarskich i szersze uprawnienia ZUS od 2022 roku?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy, który zmieni między innymi zakres świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Poniżej szczegóły.   Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z […]

Czytaj więcej

Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w tradycyjnych aktach osobowych

W okresie epidemii pracodawcy i pracownicy coraz częściej decydują się na rozwiązanie umowy w formie elektronicznej. Taki sposób zakończenia stosunku pracy rodził jednak pytania dotyczące sposobu przechowywania elektronicznego dokumentu w tradycyjnych aktach osobowych pracownikach. Najnowsze stanowisko MRPiT rozwiało wszelkie wątpliwości.   Zgodnie z art. 30 par. 3 kodeksu pracy oświadczenie dot. rozwiązania lub wypowiedzenia umowy […]

Czytaj więcej

Monitoring służbowej poczty na home office?

Czy można monitorować pocztę pracowników wykonujących pracę zdalnie? Kiedy pracodawca ma prawo do monitorowania poczty pracowników? Jakie ma obowiązki związane z monitoringiem poczty służbowej?   W sytuacji, w której duża część pracowników przeszła na zdalny tryb wykonywania służbowych zadań, coraz częściej zacierają się granice między pracą a życiem prywatnym. Stąd pojawiają się pytania o to, […]

Czytaj więcej

Szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy – szczegółowe wytyczne

4 maja 2021 roku ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Co warto na ten temat wiedzieć?   Pracodawca, aby wziąć udział w rządowym programie szczepień, musi: zebrać minimum 300 chętnych do zaszczepienia się przeciw Covid-19, nawiązać współpracę z istniejącym punktem szczepień (podmiotem wykonującym działalność leczniczą, tj. PWDL, zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu […]

Czytaj więcej

Podstawy koncepcji Total Rewards

Nowoczesne postrzeganie polityki płacowej w holistycznym ujęciu jest znane jako Total Rewards, czyli łączne korzyści z pracy. Jakie są kluczowe założenia koncepcji Total Rewards?   Koniec XX. wieku przyniósł nowe, bardziej kompleksowe, ujęcie systemu wynagrodzeń. Uwzględnia ono wszystkie elementy wpływające na zaangażowanie pracownika, pozwalające budować jego wzrost wartości dodanej dla organizacji. Koncepcja ta zwraca uwagę […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne dla każdego?

Kto obecnie jest uprawniony w Polsce do świadczeń opieki zdrowotnej? Kto już wkrótce będzie mógł z nich korzystać?   System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce ma na celu zapewnienie opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym, które są uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczonej w celu: zapobiegania chorobom i urazom, wczesnego wykrywania chorób, leczenia, pielęgnacji oraz zapobiegania niepełnosprawności i […]

Czytaj więcej

Flash news – podsumowanie kwietnia na blogu kadrowym i księgowym Grant Thornton

Zapraszam na podsumowanie kwietnia 2021 roku na blogu kadrowym oraz księgowym ekspertów Grant Thornton – miesiąca m.in. wielu nowości w przepisach, zamykania i otwierania gospodarki czy Tarczy 9.0.   W kwietniu 2021 roku eksperci Grant Thornton opublikowali ponad 50 artykułów. Poruszali w nich zagadnienia dotyczące m.in. konieczności podawania od 16 maja br. kodu zawodu w zgłoszeniach […]

Czytaj więcej

Co zrobić z zaległym urlopem z 2020 roku?

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób nie wykorzystało przysługujących im urlopów wypoczynkowych w poprzednim roku. Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop z 2020 roku? Czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na przymusowy urlop?   Urlop wypoczynkowy, co do zasady, powinien być wykorzystany do 31 grudnia każdego roku. Co jednak, jeśli to się nie uda? Wówczas […]

Czytaj więcej

Dzień wolny w dniu szczepienia na Covid-19?

Polskie prawo nie przewiduje udzielenia pracownikowi przez pracodawcę dnia wolnego na szczepienie przeciwko Covid-19. Jeszcze nie.   Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przewidzianych w […]

Czytaj więcej

Zwolnienie płatnika ze składek na FP i FGŚP – szczególne przypadki

W jakich sytuacjach płatnik może skorzystać z 36-miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP? Czy nastąpi przerwanie biegu wspomnianego zwolnienia, jeśli np. ojciec, który wrócił z urlopu wychowawczego przejdzie na urlop ojcowski na młodsze dziecko? Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy umożliwia pracodawcy zawieszenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy […]

Czytaj więcej