Czy pracownik zdalny może podlegać kontroli trzeźwości?

MRiPS odpowiada: „to pracodawca ustala grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą i sposób jej przeprowadzenia”.   Resort rodziny przygotował opracowanie dotyczące wątpliwości z zakresu pracy zdalnej, z jakimi zgłaszają się pracownicy i pracodawcy >> Praca zdalna – pytania i odpowiedzi <<. W tym odnośnie kontroli trzeźwości zdalnych pracowników. Przypominamy – nowe regulacje odnośnie zdalnej pracy […]

Czytaj więcej

Kultura wdzięczności w firmie – konieczność czy fanaberia?

W pierwszy piątek marca przypada jedno z mniej znanych świąt – Dzień Doceniania Pracowników. Dlaczego coraz bardziej zyskuje ono na popularności w polskiej kulturze biznesowej oraz jak można kultywować w firmie wdzięczność?   Pomysłodawcą Dnia Doceniania Pracowników (Employee Appreciation Day) jest Bob Nelson, autor książki „1001 sposobów na nagradzanie pracowników” oraz światowy ekspert w dziedzinie […]

Czytaj więcej

Kiedy wniosek pracownika o pracę zdalną jest dla pracodawcy wiążący?

Co to znaczy, że wniosek o pracę zdalną jest dla pracodawcy wiążący i czyj wniosek można za taki uznać, w świetle najnowszych przepisów Kodeksu pracy? MRiPS odpowiada na wątpliwości pracodawców i pracowników!   Resort pracy opublikował właśnie informacje dotyczące pracy zdalnej w pytaniach i odpowiedziach (pełna treść jest dostępna >> TUTAJ <<). W swojej publikacji […]

Czytaj więcej

Deklaracja o rezygnacji z autozapisu do PPK – wzór 2023!

Wszystkie deklaracje o rezygnacji z wnoszenia płat do PPK utraciły ważność 28 lutego 2023 roku. Kto nie chce uczestniczyć w PPK, powinien złożyć nową deklarację o rezygnacji – do 31 marca 2023 roku.   28 lutego utraciły ważność wszystkie uprzednio złożone – pracodawcom przez pracowników – deklaracje o rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPK. Jeśli […]

Czytaj więcej

Umowa o pracę – jak podpisać, żeby była ważna?

Jakie sposoby podpisania umowy o prace są dopuszczalne, aby można ją było uznać za zawartą prawidłowo i ważną?   Mimo iż art. 29 § 2 Kp określa sposób zawarcia umowy o pracę jako formę pisemną, możliwe jest również podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Niedochowanie formy pisemnej nie wpływa […]

Czytaj więcej

Alert! ZUS IMIR roczne do 28 lutego 2023 roku!

Płatnicy składek mają czas na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji ZUS IMIR, o należnych i opłaconych za nich składkach społecznych, tylko do 28 lutego br.   ZUS IMIR (dawne RMUA) to dokument, który pracodawca przekazuje pracownikowi w trybie miesięcznym, rocznym lub na żądanie ubezpieczonego. Zawiera on m.in. podsumowanie należnych i opłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia […]

Czytaj więcej

Autozapis do PPK – 3 kluczowe daty dla pracodawców!

Zbliża się termin automatycznego zapisu do PPK, który dla pracodawców rodzi określone obowiązki. O czym i do kiedy powinni pamiętać?   Do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformowania o autozapisie do PPK pracowników, którzy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z PPK, a także osoby nowozatrudnione, bez względu na okres ich zatrudnienia. Więcej >> […]

Czytaj więcej

Alert! Przepisy o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości w miejscu pracy są w Dzienniku Ustaw!

W poniedziałek 6 lutego 2023 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw pierwsze spośród nowelizowanych obecnie przepisów – o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. W poniedziałek 6 lutego 2023 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw pierwsze spośród nowelizowanych obecnie przepisów – dotyczące pracy zdanej i hybrydowej (uchylające jednocześnie przepisy dotyczące telepracy) oraz przepisy z zakresu […]

Czytaj więcej

Współczynnik do ekwiwalentu w 2023 roku

W dniu ustania zatrudnienia jednym z obowiązków pracodawcy jest rozliczenie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ile wynosi ekwiwalent za rok 2023 zaleznie od wymiaru etatu?   Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu Pracy „w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”. Na podstawie […]

Czytaj więcej

Flash news – podsumowanie stycznia 2023 na blogach kadrowym i księgowym Grant Thornton

Zapraszam na podsumowanie stycznia 2023 roku na blogu kadrowym oraz księgowym ekspertów Grant Thornton – miesiąca goniących terminów i szeregu zmian w prawie.   Za nami styczeń – miesiąc wielu zmian dotyczących obszaru kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego, i tak 10 stycznia Rada Ministrów uchwaliła długo wyczekiwany projekt nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzający m.in. nowy urlop opiekuńczy, 9 tygodni […]

Czytaj więcej