Poradnik HR

Blog ekspertów Grant Thornton

Jest istotny dla przedsiębiorców wyrok NSA ws. kontroli prowadzonych przez ZUS!

Przedsiębiorca kontrolowany przez ZUS ma prawo znać przedmiot kontroli, czasookres jej trwania oraz precyzyjną datę zakończenia. Biuro Rzecznika MŚP poinformowało we wczorajszym komunikacie o istotnym dla przedsiębiorców wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który trafił na ręce Rzecznika MŚP 18 marca br., a zapadł 1 grudnia 2021 roku w sprawie I GSK 1316/21. Orzeczenie zostało wydane w […]

Czytaj więcej

Flash news – podsumowanie marca 2022 na blogach kadrowym i księgowym Grant Thornton

Zapraszam na podsumowanie marca 2022 roku na blogu kadrowym oraz księgowym ekspertów Grant Thornton – miesiąca przełomowych geopolitycznych i gospodarczych zmian w Polsce i w Europie.   Marzec 2022 roku był miesiącem, w którym absolutna większość wysiłków Polaków koncentrowała się na niesieniu wsparcia uchodźcom z Ukrainy, których od początku inwazji Rosji na Ukrainę napłynęło do […]

Czytaj więcej

Żony żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową od 23 kwietnia zyskają ochronę przed zwolnieniem!

Ustawa o obronie Ojczyzny, wchodząca w życie 23 kwietnia br., rozszerza katalog pracowników chronionych przed wypowiedzeniem pracy i/lub płacy o żony żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.   Ustawa (z 11 marca br.) o obronie Ojczyzny została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 655 równo tydzień temu, tj. 23 marca. Jej przepisy rozszerzają dotychczasowy katalog pracowników […]

Czytaj więcej

Alert! ZUS ZSWA tylko do 31 marca!

Termin dokonania zgłoszenia lub korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, tj. ZUS ZSWA, za rok 2021 upływa już 31 marca!   Przypominamy, że ZUS ZSWA powinni złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacają za nich składki na […]

Czytaj więcej

Uwaga! Od 1 kwietnia zmiana wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej!

1 kwietnia zaczynają obowiązywać nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tyt. wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Ile wynoszą?   MRiPS podał w obwieszczeniu z 23 lutego br. nowe wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1-4 ustawy z 30 października […]

Czytaj więcej

Alert! Dziś mija termin płatności składki zdrowotnej na nowych zasadach dla jednoosobowych firm!

21 marca upływa termin płatności składki zdrowotnej według zasad wynikających z tzw. Polskiego Ładu – tj. od dochodu – a także złożenia dokumentów rozliczeniowych w przypadku podmiotów bez osobowości prawnej, w tym jednoosobowych firm.   Do dziś przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także inne podmioty bez osobowości prawnej, powinny opłacić składkę zdrowotną wg nowych […]

Czytaj więcej