Podróże krajowe – zmiana diet i ryczałtów od 1 stycznia 2023 roku

Jakie nowe stawki diet i ryczałtów w podróżach krajowych zaczną obowiązywać już od nowego roku?   W Dzienniku Ustaw 14 listopada br. zostało opublikowane drugie w tym roku rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Pierwsze zwiększyło […]

Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

Od 1 listopada do 31 marca każdego roku na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki wobec pracowników, ze względu na trwający w tym czasie tzw. okres zimowy. Jakie to obowiązki i jakie dodatkowe prawa mają w tym czasie pracownicy?   Okres zimowy, który w Polsce, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, trwa od 1 listopada do 31 marca, […]

Czytaj więcej

Autozapis do PPK od 2023 roku

Autozapis do PPK odbędzie się pierwszy raz w 2023 roku. Jakie wynikają z niego nowe obowiązki dla pracodawców i do kiedy trzeba się z nich wywiązać?   Pracownicze Plany Kapitałowe to proponowany przez państwo sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia w ten sposób oszczędności są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Regulacje art. 23 […]

Czytaj więcej

Zmiana płci a świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Powinność ta dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, tj. na okres próbny, czas określony oraz czas nieokreślony.   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy szczegółowo reguluje treść świadectwa pracy, […]

Czytaj więcej

Co z pracą zdalną po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

Czy od 1 stycznia 2023 roku nie będzie można wykonywać pracy zdalnej na obecnych zasadach? Kiedy zostanie uregulowana w Kodeksie pracy? Czy pracodawcy będą musieli pokryć koszty pracy zdalnej ponoszone przez pracowników?   Praca zdalna wprowadzona powszechnie w obliczu pandemii Sars-Cov-2 na dobre rozgościła się na polskim rynku pracy, ale niezbędne jest jej pilne uregulowanie, […]

Czytaj więcej

System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów ruszy do 2025 roku

Rząd konsekwentnie cyfryzuje kolejne obszary życia gospodarczego w Polsce, będąc ważnym graczem działającym na rzecz transformacji cyfrowej. Co tym razem szykuje dla przedsiębiorców?   25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie teleinformatycznym. Zaproponowane przez rząd rozwiązanie ma zagwarantować stworzenie systemu, dzięki któremu będzie można udostępniać dokumentację pracowniczą oraz zawierać (korzystając z katalogu […]

Czytaj więcej

Zmiana płci pracownika

Zgodnie z Kodeksem pracy etatowiec, który zmienia dane osobowe, ma obowiązek poinformowania o tym swojego pracodawcy. Dotyczy to także zmiany płci.   Aktualizacja danych osobowych jest niezmiernie istotna ze względu na prawidłowe funkcjonowanie stosunku pracy, gdyż wraz ze zmianą płci pracownika ulegają również zmianie jego dane osobowe. Etatowiec, który zmienił płeć – po przejściu całej […]

Czytaj więcej

Prawo do refundacji okularów korekcyjnych

Refundacja okularów korygujących wzrok wiąże się z bezpiecznymi, higienicznymi oraz odpowiednimi warunkami pracy, które powinny zostać zagwarantowane przez pracodawcę. Co warto na ten temat wiedzieć?   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory, w § 8 odnosi się do kwestii […]

Czytaj więcej

Kto zostanie płatnikiem zasiłków w 2023 roku?

Kto będzie ustalał prawo do zasiłków i je wypłacał w 2023 roku? Pracodawca lub zleceniodawca czy ZUS? Jak prawidłowo ustalić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego? Przypominamy kluczowe informacje.   Obowiązkiem pracodawcy – według ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – jest ustalenie płatnika […]

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązkowy profil na PUE ZUS dla wszystkich!

Już nie tylko płatnicy składający deklaracje za ponad 5 osób, ale wszyscy płatnicy składek, będą mieli ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – od 1 stycznia 2023 roku.   Zgodnie z przepisami ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – od […]

Czytaj więcej